Friday, December 30, 2005

BULLETIN No.28

The Times What kind of foreign policy is this? Dean Godson
Washington’s confusion over Iraq is now reflected in its incoherent attitude to Syria
Iran and Syria Still in the Crosshairs
Dissident Voice
From Syria with Love?
ThreatsWatch.Org - USA... no love lost between Israel and Lebanon, regardless of the common Syrian villain as largely seen by both (Saniora himself being anti-Syria), it should be ...
Is Syria blackmailing US?
Ynetnews - Israel... Syria has been widely blamed for the attack. ... The UN previously stated it would consider Security Council sanctions against Syria if it interfered in the probe. ...
MEMRI Dec 30 SD# 1061 - Conversations Between Human Rights Activists and Islamists in a Syrian Prison
PBS Syria Rallies Public Support in Response to Harsh Criticism Syrian authorities launched a public relations campaign to improve the country's tainted image following international allegations linking top Syrian officials to recent assassinations.
Yedioth Ahronoth Arab MK: Strong Syria vital Mohammad Barakeh says, 'strong Syria will bring closer the day in which J'lem will become Palestine's capital.' Right wing movement Israel Our Home in response: Transfer these Arab MKs, even as a gift, to the PA
The science of war Like cancer, war must be studied scientifically to be beaten Yisrael Aumann
Middle East Forum - Patrick Devenny, Hezbollah's Strategic Threat to IsraelUnder what circumstances might Hezbollah use its growing arsenal?
Daily Star The 'Quartet' was created for ominous moments like this
What is the cost of leaving the Israeli-Palestinian issue to fester while potential external interlocutors watch it all on television?
Is Iran's Ahmadinejad a messianic medium?
Egypt: deadlock and a whiff of sedition By Maria Golia
Israel should respond to the majority will for negotiated peace
Religious Zionism sets sights on leading Israel
Boston Globe Constituting Israel
(By David B. Green) Israel, like Britain, has no written constitution. Most Israelis today say the country should have one. But can Israel ever agree on how to define itself as a nation?


BAZTAB: "TÜRKİYE'NİN İRAN'A KARŞI İSRAİL'E VERDİĞİ
CASUSLUK HİZMETLERİ"

ANKARA, 29/12(BYE)--- İran'ın Baztab adlı haber
portalında 28 Aralık 2005 tarihinde yukarıdaki başlık
altında yer alan haberin çevirisi şöyledir:

Türk makamlarının art arda yalanlamalarına rağmen
zaman zaman açığa çıkan belgeler, Türk siyasilerin İran
sınırlarıyla ilgili olarak İsrail makamlarına verdikleri
geniş çaplı hizmetleri ve dakik bilgileri gözler önüne
seriyor.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'nin bugün bir Türk
basın organında çıkan haberi yalanmasının hemen ardından
Baztab, Türkiye'nin İran sınırlarının haritasını çıkarmak
için İsrail'e büyük ölçüde hizmet verdiğine dair haberi
yayımladı. "Haksöz" adlı Türk haber sitesi, İran, Suriye
ve Irak topraklarına ait haritalara ilişkin bilgilerin
İsrail'e satıldığı süreç hakkında detaylı bir rapora yer
verdi. Rapora göre, Türkiye, İranla olan sınırlarına dair
hazırladığı 1/250000 ölçeğinde detaylı haritaları İsrail'e
satmıştır. Haksöz, İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz
ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında
başlayan görüşmelerin, iki ülkenin silahlı kuvvetleri
arasındaki işbirliği alanlarının günden güne arttığını
gösterdiğini ve iki ülke arasında imzalanan gizli veya
açık anlaşmalarla Müslüman insanların yaşadığı komşu
ülkenin, Siyonist rejimin tehdidi altında bırakıldığını
yazdı.
Birçok alanda işbirliği geliştiren Türkiye ve İsrail,
son yıllarda haritacılık alanında da bilgi mübadelesi
hususundaki işbirliğini diğer ülkeleri tehdit edecek ölçüde
arttırdı. Türkiye ile İsrail arasında haritacılık alanındaki
işbirliği, 1997 yılında İsrail gözlem uydusu firması (OFEK)
temsilcileri ile Türkiye Harita Genel Komutanlığı yetkilileri
arasındaki görüşmeyle başladı. Bu işbirliği 23-28 Haziran
1998 tarihleri arasında Türkiye Harita Genel Komutanlığından
bir heyetin İsrail'i ziyareti ve İsrail Savunma Bakanlığının
da dış yardımlarıyla ivme kazandı.
Türk yetkililer 18-20 Ağustos 1998 tarihleri arasında
İsrail Silahlı Kuvvetlerinin haritacılık birimi temsilcileriyle
görüştü. Bu görüşme sonucunda haritacılık alanında işbirliği
yapılması yönünde bir mutabakata varıldı ve Genelkurmay
Başkanlığı tarafından hazırlanan uygulama protokol taslağı
incelenmek üzere İsrail tarafına iletildi. Genelkurmay
Başkanlığından alınan 24 Ocak 2000 tarihli yazıyla, İsrail
İstihbarat Bakanlığı gözetiminde iki ülke askeri haritacılık
birimleri arasında teklif edilen işbirliğinin, Genelkurmay
İstihbarat Başkanlığı marifetiyle gerçekleştirilmesi direktifi
verildi.
2001 yılı uygulama planı çerçevesinde İsrail Askeri
Haritacılık Komutanlığı Başkanı Albay Haim Serbro, işbirliği
konularını görüşmek üzere Harita Genel Komutanlığını ziyaret
etti. Bu ziyaret esnasında iki tarafın ilgi duyduğu bölgelerde
gizlilik dereceli olanlar dahil çeşitli coğrafi materyallerin
ortak veya tek taraflı üretiminin planlanması ve uygulanması
hususunda fikir birliği oluşturuldu. İsrail tarafı Türkiye'den
aşağıda belirtilen materyaller karşılığında bazı materyaller
talep etti.

İsrail'in Türkiye'ye önerdiği materyaller:

- İran, Irak ve Suriye topraklarına ait uydu görüntüleri.
- Fotogrametrik bakımdan daha doğru değerlendirilmesi
için Ruslar tarafından bu üç ülkeye ait harita ölçümleri.
- Sayısal arazi yükseklik modeli.
- Bu üç ülke topraklarını kapsayan 1/100000 ve 1/50000
ölçekli Rus haritalarından yararlanılarak üretilenler.
- 20 ayrı katmandan oluşan noktanın sayısal veri tabanı.

Türkiye'den talep edilen materyaller:

- İran, Irak ve Suriye ile olan sınır hattına ait
koordinatlar ve 1/250000 ölçekli veriler.
- Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere bir
sınır çalışmasını gösterir teknik bilgi ve belgeler.
- Orta Anadolu bölgesinde Türk-İsrail Hava Kuvvetleri
Proje alanına ilişkin ikinci düzey sayısal arazi yüksekliği
modeli.

Türk ve İsrail Silahlı Kuvvetleri, ilgili makamlarca
uygun görünmesi halinde mübadele edilecek coğrafi materyallerin yararlılığı ve işbirliği alanlarının belirlenmesi konularında
bilgi edindikten sonra elde edilen örnek verilerin bir ay
zarfında mübadele edilmesi hususunda mutabakata vardı.
İsrail heyetinin yaptığı görüşmeden sonra Ocak 2002
tarihinde işbirliği konusu Genelkurmay Başkanlığına arz
edildi. 1 Mart 2002 tarihinde ilgili organların katılımıyla
Genelkurmay Başkanlığında bir toplantı yapıldı. Bu toplantı
sonunda Genelkurmay tarafından sadece "tasnif dışı" gizlilik
arz eden coğrafi verilerin mübadelesi ve bu doğrultuda
taslak uygulama protokolünün yeniden düzenlenmesi emredildi.
Türkiye-İsrail 2002 uygulama planı çerçevesinde Harita
Genel Komutanlığından bir heyet uygulama taslak protokolünü
sonuçlandırmak üzere İsrail'e gitti. Bu ziyaret sonucunda
taslak protokol, Genelkurmay direktifi doğrultusunda
sonuçlandırıldı ve imzalanması için yetki verilmesi hususu
yazışma yoluyla ilgili makamların tensiplerine sunuldu.
İsrail'de bulunan Skyline haritacılık firmasından
üç kişilik bir heyet, Genelkurmay Başkanlığının izniyle
30 Ocak 2003 tarihinde Harita Genel Komutanlığını ziyaret
etti ve yapılan tek görüşmede firma tarafından hazırlanan
haritalara ilişkin yazılar Türk tarafına sunuldu.
İsrail Silahlı Kuvvetler İstihbarat Başkanı Tümgeneral
Aharon Zeevi'nin 6-7 Ocak 2004 tarihlerindeki Türkiye
ziyareti esnasında uygulama protokolü imzalandı ve Ağustos
2004 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylandıktan sonra bir
mesajla İsrail tarafına iletildi.
Türkiye-İsrail arasında imzalanan ve halihazırda
uygulanmakta olan protokol şunları içeriyor:
- Teknoloji transferiyle bilgi ve deneyimlerin
mübadelesi.
- Tasnif dışı gizlilik dereceli görüntüleme
araçlarının mübadelesi.
- Kendi ülkeleri dışında iki ülkenin ilgi duyuduğu
bölgelere ait her türlü coğrafi araç gereçlerin mübadelesi.
- İlgi duyulan bölgelerde gizli olan veya olmayan tek
taraflı veya ortak coğrafi materyallerin üretimine yön
vermek.
- Tarafların sınırlarıyla ilgili tarihi bilgi ve
verilerin mübadelesi.
- İşbirliğinin devamı için gerekli personel mübadelesi.
İşbirliği alanlarını yeniden gözden geçirmek amacıyla yeni
çalışma planları hazırlamak üzere toplantılar düzenlenmesi.
- Tarafların yararına olan tek taraflı veya ortak
projelerin uygulanması.

2 comments:

darrelgibson94076486 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

Anonymous said...

Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now keep it up!