Saturday, March 28, 2009

Türkiye-Suriye Askeri Tatbikatı ve İsrail’in “Rahatsızlığı”

Türkiye ile Suriye Kara Kuvvetleri arasında, sınır bölgesinde üç gün sürecek, “sınır birlikleri değişim tatbikatı” düzenleniyor. Böylece, Türkiye ile Suriye arasında ilk olma özelliğinin yanı sıra ilk kez NATO üyesi bir ülke de Suriye ile askeri tatbikat düzenlemiş oluyor. Yapılış amacı “iki ülke kara kuvvetleri unsurları arasındaki, dostluk, işbirliği ve güveni pekiştirmek, sınır birlikleri arasında, eğitim ve birlikte çalışabilirlik seviyesini artırmak” olarak açıklanan tatbikata sayıları onlarla ifade edilen asker katılıyor.

Tatbikat her şeyden önce Türkiye-Suriye ilişkilerinde gelinen noktayı göstermesi açısından önemlidir. İki ülke daha 10 yıl öncesine kadar teröre destek sorunu nedeniyle savaşın eşiğine gelmişti. Adana mutabakatı ile güvenlik alanında başlayan işbirliği dönemi siyasi ve ekonomik alanda devam etmişti. Tatbikat iki ülke yakınlaşmasında yeni bir aşama olarak görülebilir. Askeri işbirliği, tatbikat ile sınırlı kalmayacaktır. Tatbikatın hemen ertesinde iki ülkenin ilgili bakanları arasında “savunma işbirliği anlaşması” da imzalanacaktır.

Tatbikat, özellikle İsrail tarafında kaygıya neden olmuştur. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, sınır birlikleri değişim tatbikatının, kendileri açısından "rahatsız edici bir gelişme" olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla tatbikat, Türkiye’nin Suriye ile yakınlaştığı oranda gerilen İsrail ile ilişkilerinde de yeni bir aşamadır. En son Davos krizine rağmen Türkiye-İsrail gerginliği İsrail tarafından somut bir yaptırıma dönüşmemişti. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Türk hükümetlerinin iç politik gereklerle İsrail’e karşı sert eleştiriler yaptığı ve söylem düzeyinde kaldığı yönündeki İsrail algısıdır. Fakat Türkiye’nin daha önce benzerlerini İsrail ile yaptığı gibi Suriye ile ortak tatbikat düzenlemesi giderek artan kuşkuları derinleştirecek, Ankara’nın farklı bir yöne kaydığı kaygılarını körükleyecektir. Ancak ortak tatbikat farklı bir bakış açısıyla şöyle de değerlendirilebilir: Türkiye-Suriye ortak tatbikatı yalnızca Türk dış politikasında yaşanan bir değişimin işareti olarak değil Suriye dış politikasında yaşanan bir değişimin de işaretidir aynı zamanda. Bu bakış açısıyla ortak tatbikat bölge ve İsrail açısından farklı anlamlar taşıyabilir. İsrail’de, Türkiye’nin Batı ve İsrail’le sürdürdüğü yakın işbirliğinin sonlanmaya başladığı algısı sıkça gündeme getirilmektedir. Ancak diğer taraftan İran ile çok sıkı ilişkilere sahip Suriye de bölgede Türkiye ile kendisine yeni bir dış politika alternatifi yaratmaktadır. Türkiye-Suriye yakınlaşması İran-Suriye ilişkilerinde son yıllarda giderek artan karşılıklı bağımlılığı kendiliğinden azaltmaktadır. Sürece, Türkiye’nin değişiminden kaygılanmak yerine Suriye’deki değişim penceresinden bakıldığında ortaya İsrail’in belli bir noktaya kadar destekleyebileceği bir süreç çıkmaktadır. Bu açıdan önem taşıyan diğer bir unsur tatbikatın niteliğidir. Sınır değişimi tatbikatı, sınır birliklerinin ortak çalışabilme kapasitesini artırmak ve bu çerçevede sınır kaçakçılığına karşı daha etkin bir mücadele geliştirmek amacıyla düzenlenmektedir. Yani üçüncü bir ülke hedef alınmamaktadır. Türkiye-Suriye savunma işbirliğine, Suriye’nin askeri alanda Rusya’ya olan bağımlılığını az da olsa azaltacak bir unsur olarak bakılabilir.

Bütün bunlara rağmen, Türkiye-Suriye yakınlaşması zaten son yıllarda kötüleşen Türkiye–İsrail ilişkilerinde yeni bir gerginlik unsuru olacaktır. Şimdiye kadarki Türkiye-İsrail ilişkilerinin temel direklerinden birini savunma alanındaki işbirliği oluşturmuştur. 1990’ların ortalarında imzalanan savunma ve güvenlik işbirliği anlaşmaları ile zaman zaman “stratejik müttefik” olarak tanımlanan ilişkiler bölgesel ve her iki ülke içi yaşanan değişimlerin sonucu olarak olumsuz anlamda değişmektedir. Şimdiye kadar somut sonuç vermeyen değişim, ortak tatbikat ile beraber en azından Türkiye-İsrail savunma işbirliğini zayıflatabilir ve İsrail’i Türkiye’ye silah satışında daha temkinli olmaya itebilir.

Friday, March 20, 2009

BULLETIN No. 237

How IDF troops 'infiltrated alleged Syria nuke site' Swiss daily: Commando operation took place month before airstrike that reportedly destroyed reactor
Geopolitical Diary: Syria and the U.S. Diplomatic Offensive
Yedioth Ahronoth Assad under pressure
Report: Iranian defector tipped Syrian nuke plans
Jerusalem Post 'Iranian tipped US on Syrian facility'
US official denies report Teheran backed Syrian nuke efforts, claims only North Korea was involved.

Lebanon's Hopes for Democracy - Max Boot, Los Angeles Times opinion
Hizballah and Iran in the Age of Engagement BY: Magnus Norell The Washington Institute for Near East Policy In early March, the British government reestablished contact with Hizballah, reversing a ban that had been in effect since 2005. The move comes less than a year after Britain decided to actually tighten the ban on Hizballah and outlaw its military wing. The decision not only highlights the lack of a coordinated EU policy regarding the Shiite movement, but also complicates EU and U.S. efforts to formulate a coherent and unified policy toward Lebanon and Iran.
A strong Lebanese army is good for Israel U.S.-Lebanon defense relations burgeoned considerably over the last three years, during which time the U.S. has provided the LAF with nearly $400 million in security assistance.

Independent Israel's dirty secrets in Gaza Army veterans reveal how they gunned down innocent Palestinian families and destroyed homes and farms.
Palestinian militants' advantage in Gaza? The key there is a system of trap-doors and tunnels.
Netanyahu, Livni Continue to Haggle Over New Government
Israeli Coalition Appears Fated to Clash With U.S.
ANALYSIS / Bibi and Barak are a perfect political match Both leaders consider Israel a fortified Western island in the heart of an Arab-Muslim ocean
Netanyahu is just a mirror Looking in the mirror is not always a pleasant experience. It can make you see that you have grown into a nation that has little reason to be proud of its choices

After Six Years of War, Iraq's Future Remains Clouded TIME
Iraqi alliance signals ‘new political map’
The move of Iraq’s prime minister to ally himself with an outspoken Sunni leader and a militant cleric suggest the emergence of a new axis of power centred on nationalism
Lessons to be learned from Iraq Robert Fox: Iraq, six years on: The war has left plenty of issues that will need answering before the US military withdrawal
Who Is Nouri al-Maliki? BY: Daniel Long Hoffman Middle East Times Iraq in 2009 will continue to resemble a no holds barred political free for all, as forces both in and outside of the country wrangle to put their imprint on the nascent government

Rand Saudi-Iranian Relations Since the Fall of Saddam: Rivalry, Cooperation, and Implications for U.S. Policy
STEVEN WALT How I would convince Iran to give up its nukes A realistic approach to Iran's nuclear program

CFR Economic and Political Development in the Middle East: Managing Change, Building a New Kind of Partnership (Audio)

Thursday, March 19, 2009

Suriye’nin Dış Politika Açılımı ve Lübnan’a Yaklaşımı

Suriye ve Lübnan’ın karşılıklı büyükelçilik açma süreci 2008 yılının ortalarında Fransa’nın girişimi ile başlamıştı. Fransa, Temmuz 2008 ayı içinde ev sahipliği yaptığı Avrupa Birliği (AB) Akdeniz Birliği Zirvesi’ne Beşar Esad’ı davet ederek bir anlamda Suriye’nin 2005 yılı Hariri suikastı sonrasından beri süren uluslararası izolasyonunu kırmasına imkân sağlamıştı. Şam yönetimi Sarkozy’nin bu “jesti” karşılığında Lübnan’da büyükelçilik açmayı kabul etmişti. Temmuz ayında gerçekleşen zirveden bir ay sonra Suriye ve Lübnan Devlet Başkanları karşılıklı büyükelçilik açma niyetlerini dile getirdi. Beşar Esad’ın Ekim ayı içinde yayınladığı kararname ile ilk kez Suriye’nin Beyrut’ta elçilik açması resmiyet kazandı. Buna paralel olarak Şam’da Lübnan Büyükelçiliğinin açılma süreci de işlemeye devam etti. Ocak 2009 tarihinde Mişel Huri’nin Şam Büyükelçiliği Suriye tarafından onaylandı ve 16 Mart tarihinde de Şam’da ilk Lübnan Büyükelçiliğinin açılışı yapıldı. Karşılıklı büyükelçilik açılışlarının önemi, Suriye’nin 1940’lardan bu yana Lübnan’ın bağımsızlığını tanıma anlamına geleceği gerekçesiyle Beyrut’ta Büyükelçilik açmayı reddetmiş olmasıdır. Tarihsel olarak parçası gördüğü Lübnan’ın “koparıldığına” inanan Şam yönetimleri bu ülkeyi her zaman hayati çıkar alanı olarak görmüş ve belli dönemlerde (özellikle 1991-2005 yılları arasında) patronaj ilişkisi kurabilmiştir. Dolayısıyla açılış iki ülke ilişkileri ve Suriye’nin Lübnan’a bakışı açısından simgesel ama önemli bir gelişmedir.

Açılışlar, Suriye’nin yeni dönem ilişkileri çerçevesinde anlam kazanmaktadır. 2005 yılında Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri’ye yönelik suikast Suriye’nin bölgesi ve uluslararası alanda yalnızlaşmasına neden olmuştu. ABD, Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Mısır ile sorunları derinleşen Suriye’nin İran ile ilişkileri giderek yakınlaşmaya başlamıştı. İran’a dayalı az alternatifli ilişki ağı Suriye’nin yoğun bir uluslararası baskı altında kalmasına ve ekonomik olarak sıkıntı yaşamasına neden olmuştu. 2006 İsrail-Lübnan Savaşı bu süreci daha da tetikledi. Örneğin Suriye-Suudi Arabistan ilişkileri Beşar Esad’ın Suudi Kralı için “yarım akıllı” ifadesini kullanmasına kadar varmıştı.

Ancak bölgede koşullar değişiyor ve ilişkilerde yeni bir hava esiyor. Her şeyden önce Obama’nın başkanlık koltuğuna oturması ile Suriye ile ilişkilerde yeni bir dönemin başlayacağı beklentisi çok güçlü. Bunun ilk işaretleri de verilmeye başlandı. Dışişleri Bakanı Clinton’ın “Suriye’yi teşvik etmek gerektiği” ifadelerinin yanı sıra ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör John Kerry’nin Şam ziyareti ilk somut adımlar. Avrupa Birliği ile ilişkiler zaten Sarkozy ile beraber yumuşama eğilimi içine girmişti. Hariri suikastı sonrasında dondurulan AB-Suriye Ortaklık Anlaşması yeniden hayata geçirildi. Buzların erime süreci Ortadoğu ülkeleri ile de sürüyor. Yaklaşık dört yıllık gergin ilişkilerin ardından son iki ay içinde Suriye-Suudi Arabistan arasında yaşanan diplomasi trafiği şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Yumuşamanın ilk sinyalleri Şubat ayında S. Arabistan İstihbarat Başkanının Şam’a gerçekleştirdiği ziyaret ile verilmeye başladı. Suudi Kralı’nın “iki kardeş ülke arasında işbirliği yapması” yönündeki mesajını da getiren İstihbarat Başkanı’nın ziyaretini takiben aynı ay içinde Suriye Dışişleri Bakanı Muallem Riyad’da sıcak bir şekilde karşılandı. Mart ayının başında Suudi Dışişleri Bakanı’nın Şam gezisini Mart’ın ikinci haftasında iki ülke arasındaki en üst düzey ziyaret olan Esad– Kral Abdullah görüşmesi takip etti. Riyad’da Mısır ve Katar’ın da katılımıyla gerçekleşen mini zirvede ele alınan konulardan biri de Lübnan konusuydu. Bu ülkede farklı siyasal hareketleri destekleyen iki ülke işbirliği yapma konusunda görüşmeler yaptı.

Suriye’nin son dönem Lübnan açılımları işte böyle bir dış politik ortam içinde gerçekleşmektedir. Batı ve Arap ülkelerinin ilişkileri yumuşatma çabaları Suriye’nin Lübnan’da kendi adlarına daha “olumlu” bir rol oynamasını sağlamaktadır. Suriye de izolasyonu kırma açısından fırsat yakalamaktadır. Tarafların kafalarında daha farklı hesaplar da olabilir. Örneğin Suriye açısından Birleşmiş Milletler Hariri Suikastı Araştırma Komisyonu’nun Mart ayında çalışmalarına başlaması önemli bir gerekçe olabilir. Suriyeli üst düzey yetkililerin suikastla bağlantısını ortaya koyması beklenen olası rapor Suriye üzerinde önemli bir baskı unsuru. Raporun “siyasi amaçlı kullanıldığını” düşünen Şam yönetimi sıcaklaşan ilişkilere paralel raporun içeriğinin de yumuşayacağını düşünmekte. Buna karşılık ABD yeni dönemde bölgesel önceliği olacak olan Irak’tan çekilme, Ortadoğu Barış Süreci gibi konularda Suriye’nin işbirliğine ihtiyaç duymakta. Suudi Arabistan ise Suriye-İran ittifakını gevşeterek artan İran etkinliğini sınırlama çabası içinde. Bunun yanı sıra bu ay sonunda Riyad’da gerçekleştireceği zirvenin başarı şansını artırmak için Suriye’nin katılımını sağlamaya çalışmakta. Ve son olarak S. Arabistan Suriye ile yakınlaşarak Haziran ayında Lübnan’da gerçekleşecek meclis seçimlerinin sakin ve sorunsuz geçmesini sağlamaya çalışmaktadır.

Suriye’nin Lübnan ile karşılıklı büyükelçilik açma girişimi, Batı ve S. Arabistan’ın yakınlaşma çabalarına karşı bir “jest” olarak görülebilir. Bu adımlar Suriye’nin Batı ve Arap devletleri ile ilişkilerinde yumuşama sağlamaktadır.

BULLETIN No. 236

WINEP The Obama Administration Reaches Out to Syria: Implications for Israel
Syria-Iran: A Critical Alliance Arutz Sheva
Lebanon Opens Embassy in Syria for First Time
Golan Heights, Shebaa Farms Could Unlock Peace Process for Israel, Syria and Lebanon
BY: Cesar Chelala The Japan Times A compromise between Syria and Lebanon on the territory disputes involving the Golan Heights and Shebaa Farms would be an important initial step toward peace.
Syria Says Relations with Iran Will Remain Strong
Syria's Assad Praises Obama, Wants Meeting
Syria's Assad Ready to Mediate with Iran: Report
Mistrust reigns
Diplomatic progress still eludes Syria and the US
Syria's very special court Obama is right to reach out to Damascus, but he should have no illusions about what the Syrian regime is like. (Boston Globe)
No French Deals with Syria at Lebanon's Expense Randa Takieddine - The importance of the visit by Lebanese President Michel Suleiman to France is important for the re-affirmation by French President Nicolas Sarkozy that there will be no deal between France and Syria over the International Tribunal for Lebanon or at the expense of the independence and sovereignty of Lebanon.
MIDEAST: Israel and Syria Step Closer Inter Press Service
Syria opens up, but will economy suffer?
DAMASCUS, Syria, March 16 (UPI) -- The European community can play an independent role in the broader Middle East to help calm regional conflicts, the Syrian president said.
Contradictions in US Openness to Iran and Syria
Syria's Water and Energy Needs
Syria suffers as economy dries up Rapidly declining oil exports and an agricultural sector again hit by drought will contribute to making 2009 a particularly tough year for the country

Report blasts London stance on Hezbollah (UPI) -- London's decision to consider talks with the Lebanese Hezbollah complicates regional efforts at developing a coordinated policy toward Beirut, an analysis said.
Century FoundationRe-Imagining the Lebanon Track: Toward a New U.S. Policy
United States Institute of Peace (USIP) · Reconstructing Gaza – Lessons from Lebanon
Daily Star One obstacle to better relations between Lebanon and Syria has been removed
Lebanese leader: If Syria signs peace deal with Israel, so will we
Lebanon rules out talks with Israel
After visit to France, Suleiman explains regional peace summit is best way to resolve differences.
Analysis: High stakes, high anxiety: Campaigning in Lebanon DAVID SCHENKER
Wall Street Journal Pollock: A Dialogue With Lebanon's Ayatollah
"Engaging the Muslim World": Why Lebanon isn't another Iran By Juan Cole

Friday, March 13, 2009

BULLETIN No. 235

World Agenda: why Syria key to US hopes of unlocking Middle East Times Online
The NATIONAL Time for Syria to come in from the cold Opinion When Damascus hosted the annual summit of the Arab League a year ago, tense relations between Syria and many Arab countries, prominently Saudi Arabia and Egypt, led to barely half of the serving Arab heads of states attending.
Al Hayat Syria and the Restoration of its Role Elias Harfoush - When Barack Obama's administration assigns the man who served as the U.S ambassador in Beirut during the period of Syrian-American antagonism, to re-engage Damascus, does this suggest an American apology, in the manner seen by Syria's allies in Beirut? Or does it reaffirm the fundamentals of American policy in Lebanon, basically centred on UNSC resolutions 1559 and 1701?
Saudi-Egyptian-Syrian summit in Riyadh Wednesday - first Obama ME breakthrough
Syrian Opposition Dying with Dissident - David Schenker, L.A. Times
Saudis Seek Syrian Ties to Thwart Iran
Syria launches stock exchange Trading on the DSE will be indirectly supervised by the government, which is shifting from decades of socialist policies toward a more market-oriented system
Assad Says US Could Mediate Syria-Israel Talks
Bashar al-Assad is having the best week ever
INTERVIEW-Netanyahu aide sceptical of Syria talks prospects
Saudi Summit Will Not Break Iran-Syria Tie: Analysts
Why Syria and Saudi Arabia are talking again It's about Iran, Iraq, and Israel. The two foes planned to meet in Riyadh Wednesday to solidify Arab unity amid regional volatility.
Turkey says willing to continue Syria mediation Ynetnews
Larijani calls for improved Syrian ties
TEHRAN, March 12 (UPI) -- Tehran supports a stronger bilateral relationship with the Syrian government in Damascus, the speaker of the Iranian Parliament said.
U.S. Cannot Ignore Secret Syrian Nuclear Facility - Daveed Gartenstein-Ross and Joshua D. Goodman (Jewish Policy Center)
Syria prepares for a Lebanese vacation By Michael Young
Fabulous Beirut at a Crossroads - Melik Kaylan, Forbes
Beirut, day two: The unanswerable question Michael Tomasky: Could US engagement with Syria and Iran help pro-democracy forces in Lebanon?
'Special Relationship' Strained: US Slams UK's Vow to Talk to Hezbollah
Los Angeles Times U.S. disagrees with British decision to engage Lebanon's Hezbollah
The Obama administration doesn't believe there are separate military, political and social wings of the Shiite militia group
Britain’s Contacts With Hezbollah Vex U.S.
U.S., U.K. Divided on Hezbollah Talks Britain's decision to open a direct dialogue with the political arm of Hezbollah, the Lebanese militia and political party, has rankled the Obama administration.

Is a right-wing government the answer? By Henry Siegman A good case can be made for the counter-intuitive notion that only a right-wing government of the kind now being formed by Netanyahu holds the remaining hope for viable Palestinian statehood.
Netanyahu's vow to Syria: Israel won't provoke war
Hamas: PA persecutes us in W. Bank
Hamas official asks 'Post': "How can we talk about unity when our men are in Abbas's jails?"
'Peace most likely with Syria, not PA'
WSJ Mideast Peace Can Start With Economic Growth By Daniel Doron There are better ways of helping the Palestinians.
Israel Launches New 'Soft War' BY: Mel Frykberg The Middle East Times
Shortly after the guns fell silent over Gaza, during Operation Cast lead, Israel's three-week bloody onslaught over the coastal territory which left over 1,400 Palestinians dead and over 5,000 wounded, most of them civilian, the Israeli Foreign Ministry stepped up its 'soft war.'
Is Dealing with Hamas in the Cards? - Ron Kampeas
Sources: Israel agrees to free all 450 Hamas prisoners for Shalit
IDF chief heads to Washington to stress Iran dangers to U.S. Ashkenazi scheduled to meet U.S. National Security Adviser, chairman of U.S. Joint Chiefs of Staff.
Gideon Levy / Everyone agrees: War in Gaza was a failure Hamas is stronger, the Palestinians are even more hateful toward Israel, and Israel is viewed as a pariah
The Arab-Israeli-Persian Conflict - Claude Salhani, Middle East Times
WINEP Palestinian Perspectives on a Unity Government Despite their differences, intervention by Arab states, Hamas pressure, and Fatah's own needs may be sufficient to produce an interim Palestinian "unity government" to facilitate Gaza reconstruction. Whether it can endure will depend largely on international reactions.
Jerusalem Post 'Ahmadinejad to attend Sharm summit'
Paper quotes Syrian minister saying "real, positive change" to come in Arab countries ties with Iran.
Yedioth Ahronoth Israel’s ‘tips’ for America Senior Israeli officials advise Clinton on desirable US approach vis-à-vis Iran
An Open Debate on Israel - Los Angeles Times Obama's appointee to lead the National Intelligence Council withdrew, blaming the Israel lobby. To shape U.S. policy, many voices must be heard.
INTERVIEW-Netanyahu aide sceptical of Syria talks prospects
Hamas threatens rocket militants Hamas says it will act to stop rocket attacks by militants from Gaza into Israel, which it describes as ill-timed.
U.S. Complains of Blocked Gaza Aid The U.S. complained to Israel over holdups of aid shipments to Gaza, which U.S. officials say are being trapped amid an erratic decision-making process.
Palestinians Seek Unity Government
Palestinian talks on forming a unity government have snagged over disagreements on peace talks with Israel.
Netanyahu Aide Says Obama Agrees on Iran, at Least
Palestine: A Phantom Ship in Fog, Sailing Nowhere : Amir Taheri
Turkish ambassador: Relations with Israel of 'regional importance'

Newsweek Iraq Pullout Plan Challenged By Fragile Security

Obama Plots Opening of Iran Ties The Obama administration is considering lifting a ban on diplomatic contacts with Iran and looking at ways to develop a line of communication to Supreme Leader Ali Khamenei.
IHT Iran's nuclear deception By WILLIAM H. TOBEY
The report that Iran has produced more low-enriched uranium than previously reported should cause the U.S. and its European partners to deal cautiously with Iran.

The Middle East: Life After the Oil Bust Source: Knowledge@Wharton Read articles individually or download full report (PDF; 1.02 MB).
Guardian America's ideal Middle East ally Stephen Kinzer: Turkey is a regional peacemaker and close to key combat zones. So when Obama visits next month, will he make friends?

Tuesday, March 10, 2009

BULLETIN No. 234

Talking to Syria: An Important Test for Damascus - Andrew J. Tabler (New York Times-Washington Institute for Near East Policy)
Syria Is the Mideast Key - Claude Salhani, Washington Times
The Road to Damascus The National Interest The notion that Iran would be “isolated” even if Syria became Israel’s best friend, a member of NATO or some Turkish- (or French-) led Middle Eastern Union, ... But a closer relationship with Bashar Assad will not weaken the mullahs in Tehran.
U.S. Seeks to Woo Syria, But Price Could Be Steep - Jay Solomon and Dada Raad (Wall Street Journal)
The Syria Temptation -- And Why Obama Must Resist It BY: Bret Stephens Commentary A peace deal between Syria and Israel is all but impossible, despite the assurances of experts who should know better.
FT Israel has choice on peace, says Assad Bashar al-Assad, Syria’s president, has suggested he would sign a peace settlement with Israel even without a resolution to the Palestinian conflict, but warned that any such deal would be largely symbolic
Jerusalem Post Netanyahu will focus first on PA, not Syria, senior adviser says Gold: Idea that Netanyahu would withdraw fully from Golan is unfounded mythology; Assad: No normalization till Israel-Palestinian conflict resolved
Is Bibi interested in peace with Syria?
Assad: Site Israel bombed was built over Syrian president doesn't elaborate on type of construction, questions claim of uranium at site.
Opposition in Syria is dying with dissident By David Schenker
Syria's Journey Back From the Cold BY: Ian Black The Guardian Obama's commitment to improving relations with Syria could change the way US Midde East policy is heading.
New US-Syria talks 'constructive'
A senior US envoy in Damascus says the first high-level contact with Syria in four years has been 'very constructive'.
US: Syria Can Be a Major Mideast Force
Clinton: U.S. to push for Israel-Syria reconciliation
Senior U.S. envoys hold talks in Syria The highest-level visit in more than four years signals President Obama's new approach to the Mideast. Experts predict it will lead to restoration of full diplomatic ties with Syria.
Turkey ready to renew Israel-Syria track Jerusalem Post
US Diplomatic Overture to Syria Unlikely to Narrow Gulf of DifferencesCouncil on Foreign Relations
US officials find ‘common ground’ in Syria The United States wants to see ‘forward momentum’ on peace talks between Syria and Israel and believes Syria could help Middle East stability, a US official said after high-level talks in Damascus
Assad purges Syrian security services ahead of new bid for Beirut

Lebanon: Background and U.S. Relations
The politics of assassination Mohanad Hage Ali: Will the UN's special court bring a new era of accountability for political killings in Lebanon?
Talking to Hizbullah

U.S. warns it won't recognize PA unity gov't sans Fayyad
Can Hamas Be Deterred? - Steven Klein (Ha'aretz)
Olmert to Barak: You're negating achievements of Gaza op
World takes dim view of Lieberman in FM post Choice will almost certainly encourage U.S. to keep its distance from Netanyahu's government.
ANALYSIS / Netanyahu doesn't really want Lieberman as foreign minister
Source: Indictment will force Lieberman to quit cabinet within weeks
Hamas won't sit in Fayad-led unity gov't
Group "rejects any US interference in [Palestinian] internal affairs;" Hamas, Fatah set to begin talks.
New gov't to tackle economy, security
Yedioth Ahronoth 'Iran capable of making bomb' Following US army declaration that Tehran has enough nuclear material to create atom bomb, Military Intelligence chief tells cabinet Iranians have crossed technological threshold but have yet to change their strategy
Abbas seeks reconciliation
''The faster a Fatah-Hamas gov't is formed, the faster Gaza will be rebuilt', PA president says
Setback for Pro-Israel Hawks in US by Bernd Debusmann
A Palestinian unity government is best for Israel By Zvi Bar'el
How We Built an Ultra-Right Wing Government BY: Uri Dromi Miami Herald Whenever my American friends used to tease me about the lousy political system we have in Israel, they would point to the many parties and factions we have here, and to the difficulty of forming a coalition government.
Official: Hamas Serious in Reaching Reconciliation Deal
Netanyahu's key foreign policy staff by Steven J. Rosen
Center for Security Studies (CSS)· No. 49: The Middle East Conflict after the Gaza War
CRS U.S. Foreign Aid to the Palestinians
Rebuilding Gaza to Raze It Again by Uri Avnery
Israel facing challenge of mending ties with Muslim world
CRS Israel and Hamas: Conflict in Gaza (2008-2009)
Can Friends of Israel Trust Obama? - Jack Kelly, Pittsburgh Post-Gazette